Focuus

חברת Takoomi עוסקת בניהול תכנים ופרסומות, המערכת נועדה לתת למשתמש אפשרות ניתור מלא על קמפיינים פעילים, וכן קבלת נתונים מיידיים על מנת לשפר את ביצועי הקמפיין.


נגישות