Acid logo

עיצוב לוגו לחברת סייבר, החברה מספקת התראות ממוקדות לפני אירועי אבטחת מידע, פריצה, גניבת כרטיסי אשראי. עיצוב התדמית כולל מוטיב מרכזי כגון הפלוס האדום אשר משמש גם בממשק המשתמש ובמוצרי תדמית של החברה