CyKickLabs
עיצוב לוגו לחברת בינה מלאכותית AI
Project Description

עיצוב לוגו לחברה המפתחת כלים ופתרונות לזיהוי הונאה באינטרנט, בניית מודלים התנהגותיים בעזרת מודלים AI.
נגישות